Köpvillkor

Allmänt

Observera att du måste ha målsmans tillstånd för att handla från Kalamata Cosmetics om du är under 18 år. Alla varor förblir Kalamata Cosmetics egendom till dess fulla betalning kommit bolaget tillhanda. Kalamata Cosmetics förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

 

 

Tvister

Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174,  101 23 Stockholm. Vi följer alltid deras rekommendationer. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr. För information om vilka rättigheter du som har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

 

 

Force majeure

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Sortimentförändringar

Kalamata Cosmetics reserverar sig för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har gått igenom.

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäjning av varor i sortimentet.

Kalamata Cosmetics reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida.

Kalamata Cosmetics förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella prisfel.